PUM: 5200.00

$5.200

PUM: 616.67

$3.700

Pan blanco e integral

Mogollas masateras comapan x 380gr

PUM: 8.29

$3.150

PUM: 4700.00

$4.700

PUM: 120.00

$1.200

PUM: 14.00

$4.200

Pan blanco e integral

Pan arabe portofino x 10 unidades

PUM: 12.55

$6.900

Pan blanco e integral

Pan hamburguesa bimbo x 4 unidades

PUM: 13.81

$2.900

PUM: 4800.00

$4.800

Pan blanco e integral

Pan perro mamipan x 6 unidades

PUM: 2850.00

$2.850